Publicerades

Ralf_Schulze

Jag är totalt nerkörd, det går bara utför. Jag springer runt, runt i ett ekorrhjul och tar mig liksom inte ut. Det är som ett getingbo i huvet, det blir aldrig lugnt. Ovanstående är rätt vanliga uttryck när patienter beskriver… Läs mer!

Publicerades

Comcast_Leaders_and_Achievers_Scholarship_Recipients_Event_2014_in_Olympia

Perfektionism är ett kliniskt relevant fenomen som under senare år fått uppmärsamhet i forskning. Perfektionism beskrivs ofta som ett transdiagnostiskt fenomen, det vill säga en aspekt av beteenden och kognitioner som kan vara orsak till vidmakthållandet av andra kliniska tillstånd… Läs mer!

Publicerades

Rob_Baird_Budget

I artikeln redovisas en systematisk review av studier av ångestbehandling med KBT som publicerats mellan 2000 och 2014. Syftet är att undersöka hur stor andel av deltagarna i dessa studier som uppvisar respons på behandlingen, samt att undersöka hur definitionen… Läs mer!

Publicerades

Hälsoångest: mer än vanlig sjukdomsrädsla

Hälsoångest är en ihållande överdriven rädsla för att ha eller utveckla en allvarlig sjukdom, t.ex. en livshotande cancerform eller en progressiv neurologisk sjukdom. I många fall kan sjukdomsrädsla givetvis vara helt normalt (eller rent av hjälpsamt), men när oron tar… Läs mer!

Publicerades

Blue_Station_920_632_80

En studie har nyligen utvärderat effektiviteten hos de lampor som har installerats på flera perronger runtom i den japanska huvudstaden Tokyo de senaste åren. Lamporna installerades med förväntan om att minska antalet suicidförsök och trots det faktum att mekanismen bakom… Läs mer!

Publicerades

Enrico_Freud_Exploring_the_unconscious_mind2

Psykodynamisk terapi (PDT) är troligtvis den vanligaste psykologiska behandlingen som erbjuds världen över. Även om man sedan Freuds tid gjort vetenskapliga anspråk har företrädare för terapiformen varit sena med att följa den generella rörelsen inom psykoterapiforskningen mot att använda studiedesigner… Läs mer!

Publicerades

Mer spel

Ungefär 70 % av Sveriges befolkning spelar om pengar. Från att ha varit förbjudet fram tills i slutet på 1800-talet har spelandet blivit en mångmiljardindustri där du kan spela dygnet runt, året om, på nästan vad som helst, var du… Läs mer!