2012/03/30

23 minuters videointervju om internetadministrerad psykoterapi

Av Per Carlbring

Mattias Lundberg intervjuar professor Per Carlbring om internetadministrerad psykoterapi. Intervjun gjordes i samband med Psykologisk Salong den 22 mars 2012 på Pub Freja i Umeå.

Psykologisk Salong är ett arrangemang av Institutionen för psykologi vid Umeå universitet.