Magkänslan: ett vanskligt verktyg

Publicerades

Magkänsla

Tänk dig att du träffar på en ny granne. Du hälsar och går därefter hem till dig. När du snörar av dig skorna i hallen ropar din partner från köket ”Hur verkade den nya grannen?” Stanna upp här. Vad baseras… Läs mer!

ACCS – instrument för bedömning av KBT-kompetens

Publicerades

Mätning av kognitiv beteendeterapeutisk kompetens görs idag rutinmässigt i samband med psykoterapiutbildning och syftar såväl till formativ som till summativ bedömning av psykolog- och psykoterapeutkandidaters utveckling. De vanligast använda skalorna för terapeutkompetens är CTS, CTS-R och CTACS, vilka tyvärr befunnits… Läs mer!

Fysisk aktivitet skyddar mot stress

Publicerades

De senaste åren har sjukskrivningarna i psykiatriska diagnoser ökat markant. Störst är ökningen för stressrelaterade diagnoser: mellan år 2010 och 2015 ökade sjukskrivningarna i anpassningsstörning och reaktioner på svår stress med 119 procent. Stress har blivit ett samhällsproblem och många… Läs mer!

Går det behandla eksem med KBT?

Publicerades

Atopiskt eksem (AE) är ett inflammatoriskt hudtillstånd som kännetecknas av torr hud, klåda och återkommande eksem. Det är vanligt att eksemen börjar redan under de första levnadsåren men tillståndet kan även debutera i vuxen ålder. Vissa patienter läker ut sitt… Läs mer!

Därför tror vi på falska nyheter

Publicerades

streetwrkvcomBreaking_News_Winter!

Falska nyheter aktualiserades under slutspurten av det amerikanska presidentvalet förra året. Det innebär dock inte att det skulle vara ett problem isolerat till vår tid. Varför tror vi då på falska nyheter? Kan man göra någonting för att inte själv… Läs mer!