Integrering av PTSD behandling inom Dialektisk Beteendeterapi (DBT) för kvinnor med borderline personlighetsstörning, PTSD och självskadebeteende.

Publicerades

Borderline personlighetsstörning (BPD), posttraumatisk stress (PTSD), och suicidalt och icke-suicidalt självskadebeteende är vanliga samsjukliga förekommande problem. Bland personer med BPD, så förekommer PTSD i ca 30 % av fallen och 50 % i kliniska populationer. Fler än 70 % av… Läs mer!

KBT behandling mot fetma – det måste fungera!

Publicerades

Nyligen publicerades en randomiserad kontrollerad behandlinggstudie. Författarna Cooper och Fairburn inleder med att berätta om avsaknaden av fungerande behandlingar för fetma om man tittar på vidmakthållande av viktnedgångar. De funderar över om framsteg inom fältet för ätstörningar och behandling av dessa… Läs mer!

72 populära artiklar om mindfulness nu gratis året ut

Publicerades

Här kommer ett snabbt men bra tips: Fram till och med den sista december 2014 så har förlaget Taylor & Francis gjort ett specialnummer med 70 populära artiklar om mindfulness fritt tillgängliga via denna samlingslänk: http://explore.tandfonline.com/page/beh/mindfulness-article-collection. Jag vill också passa på att… Läs mer!

Svenska DSM-5: Personlighetsstörningar byter namn

Publicerades

I oktober 2014 kommer den svenska översättningen av DSM-5. Detta framkom under en heldagskonferens i Stockholm om ämnet som hölls förra veckan. Den engelska DSM-versionen har funnits i drygt ett år så det blir inga överraskningar när det gäller kriterierna… Läs mer!