Beteendeaktivering – depressionens bäste vän (åter igen)

Publicerades

Det är över fem år sedan man i en meta-analys sammanfattade forskningsläget för beteendeaktivering som behandlingsåtgärd vid depression. En nyligen publicerad meta-analys avsåg sammanfatta rådande slutsatser/ställningstaganden för denna behandlingsimplikation. Detta har man gjort genom att presentera en systematisk genomgång av… Läs mer!

Signifikant viktminskning med en brief intervention

Publicerades

Det är idag ett avgörande folkhälsomål att minska sjuklighet och dödlighet som associeras med att vara överviktig. Syftet med den förevarande forskningsstudien var att testa effekten av en mycket komprimerad psykologisk intervention (en självhjälpsenkät) som kan användas som ett komplement… Läs mer!