Treatment Failure in Dialectical Behavior Therapy.

Publicerades

Artikelförfattare: Shireen L. Rizvi, Rutgers University, 2011. Av: Elin Johansson och Kristoffer Säfström Studiens syfte: Att ge en överblick av DBT och dess syn på ”treatment failure” med utgångspunkt i ett detaljerat fallexempel om en misslyckad behandling av en kvinna… Läs mer!