Författare: Erling Hansen

Leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut och handledare i psykoterapi med KBT-inriktning. Verksam i egen firma i Lund med huvudsaklig inriktning på klinisk handledning och utbildning. www.psykologilund.se