Pluralism: Towards a New Paradigm for Therapy

Publicerades

Sammanfattning och diskussion kring artikeln Pluralism – Towards a New Paradigm for Therapy (Cooper M. & McLeod J., 2010) av Jonna Ekman och Annika Norlin I sin artikel Pluralism – Towards a New Paradigm for Therapy beskriver Cooper och McLeod… Läs mer!