Social influences in negative thinking

Publicerades

Josefin W & Therese G Sammanfattning: Det har riktats kritik mot tidigare forskning om negativt tänkande, kritikerna anser att fokus har lagts på karaktärsdrag som dominerande anledning till det negativa tänkandet och därmed bortsett från möjliga sociala influenser. En av… Läs mer!

Learning to change a way of being for social phobia.

Publicerades

Therese G & Josefin W Sammanfattning. Syftet med studien var att kunna se vilka faktorer som ur patientens perspektiv är effektiva när det kommer till behandling av social fobi, för att på detta sätt kunna effektivisera terapin ekonomiskt, samhällsekonomiskt och… Läs mer!