Författare: Josefin Wall

Social influences in negative thinking

Josefin W & Therese G Sammanfattning: Det har riktats kritik mot tidigare forskning om negativt tänkande, kritikerna anser att fokus har lagts på karaktärsdrag som […]

2012/06/01