Sammanfattning av artikeln CBT for the treatment of child anxiety disorders: A review of why parental involvement has not enhanced outcomes av Sonja Breinholst, Barbara H. Esbjørn, Marie Louise Reinholdt-Dunne och Paul Stallard

Publicerades

Följande artikel utgör en granskning av flera studier som undersöker vilken effekt KBT har på barn som lider av ångestrelaterade syndrom efter att deras föräldrar inkluderats i terapin. Författarna försöker främst besvara frågan varför det fortfarande saknas tillräckligt med evidens… Läs mer!