Kognitivt Beteendeinriktad Psykologisk Behandling vid Erektil Dysfunktion

Publicerades

Behandling av erektil dysfunktion (vidare kallat ED) har sysselsatt medicinsk forskning under flera århundraden (Jonas, 2001). Med ED avses en varaktig och återkommande oförmåga att åstadkomma eller upprätthålla tillräcklig erektion tills den sexuella aktiviteten är avslutad (APA, 2000). I den… Läs mer!

Mår du dåligt över ditt utseende?

Publicerades

Leder det till obehag som är så starkt att det hindrar dig i vardagen? I sådana fall kan det vara så att du lider av dysmorfofobi. En person med dysmorfofobi (även kallat Body Dysmorphic Disorder, BDD) besväras av återkommande och… Läs mer!

Svårigheter att påbörja eller slutföra saker?

Publicerades

Upplever du stora och återkommande svårigheter att påbörja och slutföra saker och ting i din vardag? Besväras du av att inte kunna fullfölja uppgifter och åtaganden i tid? Anmäl då ditt intresse till en behandlingsstudie som undersöker en internetbaserad självhjälpsbehandling… Läs mer!

Reklamfilm: Är du nedstämd och funderar på nätterapi?

Publicerades

Nu finns en ”reklamfilm” från Stockholms universitet som beskriver upplägget av studien. Behandlingsstudien vänder sig till mild till måttligt deprimerade personer från hela Sverige. Inga resor eller kostnader. Videoklippet är 2 minuter lång.  

Ny forskningssammanställning om KBT och barn med ångest

Publicerades

I dagarna släpps en ny forskningssammanställning av Cochrane-biblioteket. Så här beskriver SBU Cochrane. ”Cochrane-samarbetet är ett fristående internationellt nätverk av läkare, forskare, patienter och andra intresserade. Målsättningen med samarbetet är att samla in , kritiskt värdera, sammanfatta och förmedla pålitlig information om effekterna… Läs mer!

d-Cycloserine + KBT = inte sant vid social fobi?

Publicerades

I den högt ansedda tidskriften American Journal of Psychiatry har det idag publicerats en studie som undersökt om behandlingen av social fobi kan snabbas på och bli bättre om man som tillägg till traditionell kognitiv beteendeterapi också ger patienten ett… Läs mer!

Två reklamfilmer om Psykoterapi (från Amerikanska Psykologförbundet)

Publicerades

Två reklamfilmer från den amerikanska psykologföreningen (APA). Det är en kampanj för psykologisk behandling, som de fått pris för. Intressant att man i dem säger att ”psykoterapi inte har några biverkningar”. Detta har nämligen börjat diskuteras se t ex här: http://sbu.se/sv/Vetenskap–Praxis/Vetenskap-och-praxis/Undersok-aven-baksidan-av-psykologisk-behandling/ samt… Läs mer!