Datorspelande avslöjar beteendestörningar hos barn

Publicerades

Tidigare forskning har visat att en stor andel av alla allvarliga brott begås av individer (främst män) som uppvisar så kallat antisocialt beteende redan som barn. Trotssyndrom (eng: Oppositional Defiant Disorder, ODD) är en relativt vanlig diagnos som kännetecknas av… Läs mer!

Morgonmänniskor presterar bättre i skolan

Publicerades

Ingen kan ha undgått att man på goda grunder kan dela upp mänskligheten i morgonmänniskor och kvällsmänniskor, men vad som säkert förvånar är hur mycket som korrelerar med ens dygnsrytm. Man har i tidigare forskningen funnit att kvällsmänniskor i större… Läs mer!

Arv, miljö och alkoholkonsumtion

Publicerades

Frågan om vad som utövar störst inflytande på oss – vårt genetiska arv eller vår (uppväxts-) miljö – är tidlös och lär aldrig få ett enstämmigt svar. På senare år har mycket forskning istället fokuserat på interaktionen mellan arv och… Läs mer!