Kan psykologisk behandling ge biverkningar?

Publicerades

Negativa effekter av psykologisk behandling är ett outforskat område. Generellt sett har forskning kring effekter av psykologisk behandling fokuserat långt mer på det positiva än det som skulle kunna vara negativt. Vanliga forskningsteman är t.ex. huruvida en behandling kan sägas… Läs mer!