En metaforberikad social kognition

Publicerades

Det här är en kort beskrivning av artikeln: Landau, M. J., Meier, B. P., & Keefer, L. A. (2010). A metaphor-enriched social cognition. Psychological Bulletin. doi: 10.1037/a0020970 Forskarna utgår från tidigare forskning och teorier som definierar området social kognition som… Läs mer!