2015/01/08

Bulls Eye Values Survey (BEVS)

Av Per Carlbring

Forskning på kognitiva beteendeterapier har historiskt tenderat att betona symptomminskning som det primära utfallet av intresse. Det har dock visat sig att skattning av psykiatriska symptom och negativa känslotillstånd inom psykologisk behandling inte ger en fullständig bild av klienters mentala status eller framsteg i psykoterapi då positiva och negativa känslor är delvis oberoende av varandra. Förekomsten av positiva känslor kan inte härledas ur avsaknaden av negativa känslotillstånd. Detta kan förklara varför vissa psykoterapiklienter är missnöjda, även om deras symptom och negativa känslotillstånd har förbättrats med behandling.

En nyare kognitiv beteendemodell som betonar livsbejakande aspekter över symptomminskningen är Acceptance and Commitment Therapy (ACT, Hayes, Stroshal, & Wilson 1999). En viktig komponent inom ACT är värderad riktning, vilket skulle kunna beskrivas som den riktning en individ bör sträva efter utifrån vad som känns meningsfullt och högt värderat. Värderad riktning innebär att man bör reflektera över och gradera vad man värderar av exempelvis vänner, familj, karriär med mera. När man skall lämna psykisk ohälsa måste man ha något att sikta emot, det vill säga något som gör livet värt att leva. Exempel på övning inom ACT som fokuserar på värderad riktning är Bull’s Eye.

Lundgren, Luoma, Dahl, Strosahl & Melin (2012) har utfört två studier för att utveckla och utvärdera instrumentet Bulls Eye Values Survey (BEVS), avsett för att identifiera och mäta personliga värden och uthållighet i att nå dessa värden trots hinder. Studiernas resultat visar att BEVS totala poäng och subskalor tycks mäta en oberoende dimension av psykologisk funktion som är negativt korrelerad med depression, ångest och stress, men positivt korrelerad med psykologisk flexibilitet. Psykologisk flexibilitet är ett av de primära behandlingsmålen inom ACT. Studien ger preliminärt stöd för BEVS som verktyg både inom forskning och klinisk behandling för att mäta klienters prioriterande värden i livet och hinder för att uppnå dem.

Referens: Lundgren, T., Luoma, J. B., Dahl, J., Strosahl, K., & Melin, L. (2012). The Bull’s-Eye Values Survey: A Psychometric Evaluation. Cognitive and Behavioral Practice, 19(4), 518-526.