Kategori: Allmän

En metaforberikad social kognition

Det här är en kort beskrivning av artikeln: Landau, M. J., Meier, B. P., & Keefer, L. A. (2010). A metaphor-enriched social cognition. Psychological Bulletin. […]

2012/11/21