Kategori: ACT

Bulls Eye Values Survey (BEVS)

Forskning på kognitiva beteendeterapier har historiskt tenderat att betona symptomminskning som det primära utfallet av intresse. Det har dock visat sig att skattning av psykiatriska […]

2015/01/08