2023/07/26

Därför är unga kvinnor mer benägna att skada sig i trappor: En studie från Purdue University

Av Per Carlbring

Unga vuxna kvinnor kan vara mer benägna att bete sig riskfyllt när de går ner för trappor än unga vuxna män.

Multitasking, samtal ansikte mot ansikte och på telefon, mindre praktiska skor och att bära andra föremål var beteenden som observerades oftare hos unga kvinnor än hos män.

Unga kvinnor var mer benägna att engagera sig i riskfyllda beteenden som multitasking eller konversation under nedstigning i trappor jämfört med unga män, enligt en observationsstudie av högskolestudenter publicerad den 26 juli, 2023 i den öppna tidskriften PLOS ONE av HyeYoung Cho och Shirley Rietdyk från Purdue University, USA, och kollegor.

Att falla i trappor är mer benäget att resultera i skador än andra typer av fall. I USA är det tre grupper som mest troligt faller i trappor: barn under tre år, unga vuxna i 20-årsåldern och äldre vuxna över 85 år. I den unga vuxna gruppen specifikt, skadas kvinnor 80 procent oftare än män – den högsta skadefrekvensen över alla åldrar och kön, förutom för kvinnor i åttioårsåldern eller äldre.

För att identifiera risker för att falla i trappor och undersöka varför unga kvinnor ådrar sig så många trapprelaterade skador jämfört med unga män, filmade författarna två inomhustrappor på en amerikansk universitetscampus, en kort (två-steg) och en lång (17-steg) under loppet av en termin.

De analyserade 2,400 unga vuxna som filmades antingen på den korta trappan (52 procent av dem var kvinnor) eller den långa trappan (29 procent av dem var kvinnor), och identifierade åtta riskbeteenden: ingen användning av trappräcke; att inte titta på trappan när man går ner; att bära sandaler, flip-flops, eller högklackade skor; att ha en konversation ansikte mot ansikte eller på en smartphone; använda en elektronisk enhet; händerna i fickorna; att hålla något; och att hoppa över steg. De identifierade också fem deltagare som tappade balansen, alla återhämtade sig: fyra var män, på den långa trappan, och en var en kvinna, på den korta trappan.

Kvinnor var signifikant mindre benägna att använda trappräcket (även om ingen deltagare filmades när de använde trappräcket på den korta trappan), mer benägna att hålla något i händerna, mer benägna att delta i en konversation, mer benägna att bära sandaler och klackar, och visade också ett högre antal samtidiga riskbeteenden. Kvinnor var dock mindre benägna att hoppa över steg och mer benägna att titta på trappsteget under övergångsstegen än män.

Tidigare forskning har visat att kvinnor tenderar att interagera mer nära med kollegor, förmodligen därför så många av personerna som engagerade sig i konversationer i trapporna var kvinnor. Sammantaget tyder resultaten på att kvinnor ofta multitaskar och därför möjligen är distraherade när de går ner för trapporna – och att detta kan vara farligare än att hoppa över steg eller inte titta på trapporna, beteenden som oftare ses hos unga män i denna studie.

Figur 1. Sammanfattning av riskbeteenden i två trappor (en 2-stegstrappa och en 17-stegstrappa); blått representerar män och rött representerar kvinnor. Röda cirklar visar beteenden som observerats oftare hos kvinnor, och blå cirklar visar beteenden som observerats oftare hos män. Siffror i cirklarna representerar (medurs från toppen): att prata med en kollega, att gå med en kollega, att bära ett föremål i handen/händerna, att inte använda trappräcket, att använda en elektronisk enhet, att medvetet hoppa över steg, och att ha händerna i fickorna.

Författarna tillägger: ”De unga kvinnor vi observerade uppvisade fler riskbeteenden än de unga männen; framtida studier bör också undersöka fysiologiska skillnader som kan leda till större skaderisk, som skillnader i styrka eller reaktionstid.”

Läs artikeln i sin helhet:
Cho H, Arnold AJ, Cui C, Yang Z, Becker T, Kulkarni A, et al. (2023) Risky behavior during stair descent for young adults: Differences in men versus women. PLoS ONE 18(7): e0288438. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0288438

Image Credit: HyeYoung Cho, CC-BY 4.0