2020/09/13

Deltagare sökes till studie som utvärderar effekten av internetbaserad PDT och KBT för tonårsdepression

Av Per Carlbring

Enligt WHO är depression det fjärde största hälsoproblemet bland ungdomar. Tonårsdepression är förknippat inte bara med lidande i tonåren utan även på lång sikt. Svensk forskning tyder på att de som varit deprimerade i tonåren oftare också får återkommande depressioner, andra problem avseende psykisk ohälsa, problem i nära relationer samt lägre utbildning senare i livet (Alaie et al., 2018). Samtidigt är det en minoritet av unga personer som söker och/eller erbjuds adekvat vård (Essau, 2005; Rocha, et al., 2015). Det finns sannolikt många skäl till detta, men det är inte ovanligt att unga tycker det är stigmatiserande att söka vård eller att de har svårt att avgöra när problemen vuxit sig så stora att det är dags att söka hjälp. Det kan också handla om att det finns praktiska hinder som försvårar, t.ex. kan det vara långt till närmaste mottagning, lokala mottagningar har kötid eller är otillgängliga (Gulliver, Griffiths & Christensen 2010).

Trots att mängder av forskning pekar på de negativa konsekvenserna av tonårsdepression finns det mindre forskning på psykologisk behandling för barn och unga. Detta var skälet till att ERiCA-projektet (EaRly Internet-based interventions for Children and Adolescents) kom till. I ERiCA utvärderar man en psykodynamisk behandling (IPDT) via internet för ungdomar mellan 15 och 19 år, som lider av depression och jämför denna med en etablerad internetbaserad KBT. Båda behandlingarna har visat sig effektiva i tidigare studier (Lindqvist et al., 2020; Topooco et al., 2019).

För dig som vill veta mer om hur behandlingen går till finns en film som förklarar det närmre.

ERiCA-studien syftar både till att utvärdera effekten av de båda behandlingarna, men eftersom ingen behandling hjälper alla hoppas forskarna också kunna undersöka hur behandlingarna fungerar och om någon av behandlingarna passar bättre för vissa grupper av patienter. ERiCA rekryterar deltagare i september och i början av oktober (eller tills platserna tar slut) intresserade kan läsa mer och anmäla sig på www.erica.nu. Det finns även information om studien på facebook och instagram. Om du arbetar med målgruppen eller på annat sätt kommer i kontakt med ungdomar är du välkommen att höra av dig till jakob.mechler@psychology.su.se för mer information. Bakom studien står ett stort forskarteam med medlemmar från flera olika universitet i Europa. Stockholms universitet är huvudman med Björn Philips som huvudansvarig för studien. Projektet finansieras av Stockholms universitet och Kavlifonden, läs mer här. Forskarna hoppas att du vill hjälpa till att sprida information om studien, då de gärna vill nå så många ungdomar som möjligt!

För dig som vill läsa mer om tidigare forskning från ERiCA finns flera publikationer redan publicerade. Samtliga artiklar är fritt tillgängliga (open access).