Publicerades

Ibland är man intresserad av frågor där svaren kan vara känsliga. Ett sätt är att skicka ut en enkät och utlova total anonymitet. Det är dock långt i från alla som litar på dessa utfästelser. Ett nytt sätt, kallat Crosswise Model, för att komma runt detta problem med att personer svarar på ett socialt önskvärt sätt är att klumpa ihop en känslig och en allmän fråga i ett gemensamt block. Som framgår av bilden nedan så kan det tyckas lite märkligt att dels fråga när ens moder är född, dels om man någonsin fuskat. Men enligt en precis utkommen artikel (se referens nedan) så ska detta vara ett bra sätt att öka sannolikheten att respondenterna faktiskt svarar sanningsenligt. Genom en formel kan man sedan räkna fram hur många som svarat ja på den känsliga frågan utan att man behöver känns sig som en dålig människa för att man bejakar något potentiellt känsligt.

Frågan är dock om man inte som respondent ser igenom detta – vad tror du?

Referens:
Jann, B., Jerke, J., & Krumpal, I. (2012). Asking Sensitive Questions Using the Crosswise Model. Public Opinion Quarterly, 76(1), 32-49. doi: 10.1093/poq/nfr036

 

 

  • guymad

    Jag tror att bruset ökar med denna typ av frågor eftersom de är ganska svåra rent kognitivt.

  • brjann

    I min mattebok på gymnasiet så skrevs det om en liknande metod. Skolelever som fyllde i en enkät uppmanades slå tärning och om utfallet blev udda skulle de besvara en neutral fråga, typ ”Är du pojke?”, och om utfallet blev jämnt skulle de besvara en känslig fråga, typ ”Har du rökt någon gång?”

    Eftersom det var en mattebok så fick vi förstås i uppgift att räkna ut hur många som rökt på en skola med jämn könsfördelning där typ 80% svarade ja på frågan.