2012/07/18

Ger en diagnostisk intervju före internetbehandlingen ett bättre slutresultat? Ja och nej…

Av Per Carlbring

Vi vet sedan tidigare att internetbehandlingar fungerar bra vid social fobi [1]. De tycks även stå sig väl i direkt jämförelse med face-to-face terapi [2]. Principerna i internetbehandlingarna är desamma världen över – man ska läsa text, göra övningar och ha kontakt med en behandlare. Något som dock varierar forskargrupperna emellan är huruvida det gjorts en diagnostisk intervju innan man påbörjar behandlingen. Man skulle kunna tänka sig att en inledande diagnostisk intervju (förutom att upptäcka somatiska orsaker till problemen – t ex sköldkörtelsproblem vid misstänkt paniksyndrom) även har fördelen att exempelvis höja motivationen för behandlingen. Hur viktig är denna intervju? Ett forskarlag i Schweiz [3] har undersökt detta genom att randomisera 106 personer till att genomgå ett internetprogram med terapeutstöd med antingen en inledande diagnostisk intervju eller inte.

Båda grupperna förbättrades avsevärt på samtliga undersökta variabler. Den diagnostiska intervjun gav inga skillnader på de primära utfallsmåtten, men de som genomgick intervjun förbättrades mer när det gäller nedstämdhet och generellt mående.

Den som vill veta mer om detta har chansen att träffa försteförfattaren i Umeå. Hon kommer att vara post doc mellan den första november 2012 och sista juni 2013.

 

1.            Andrews G, Cuijpers P, Craske MG, McEvoy P, Titov N. Computer Therapy for the Anxiety and Depressive Disorders Is Effective, Acceptable and Practical Health Care: A Meta-Analysis. PLoS One. 2010;5(10):e13196.

2.            Andrews G, Davies M, Titov N. Effectiveness Randomized Controlled Trial of Face to Face Versus Internet Cognitive Behaviour Therapy for Social Phobia. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. April 1, 2011 2011;45(4):337-340. 10.3109/00048674.2010.538840:10.3109/00048674.2010.538840

3.            Boettcher J, Berger T, Renneberg B. Does a Pre-Treatment Diagnostic Interview Affect the Outcome of Internet-Based Self-Help for Social Anxiety Disorder? A Randomized Controlled Trial. Behavioural and cognitive psychotherapy. Jul 17 2012:1-16. 10.1017/S1352465812000501:10.1017/S1352465812000501 PMID:22800984