2015/05/26

Kan blå LED-lampor på tågperrongen minska suicidrisken?

Av Aleksandra Mandic

En studie har nyligen utvärderat effektiviteten hos de lampor som har installerats på flera perronger runtom i den japanska huvudstaden Tokyo de senaste åren. Lamporna installerades med förväntan om att minska antalet suicidförsök och trots det faktum att mekanismen bakom var okänd antogs det att det blå ljuset skulle ha en lugnande verkan.

Japan är ett av de länder som har den högsta självmordstatistiken i världen och en stor del av dessa suicidfall finns i tågtrafiken. Olika fysiska hinder som ska förhindra suicid, såsom plattformsdörrar i glas, är kostsamma och kan dessutom ha så kallade substitutionseffekter, där individen förhindras men istället söker upp andra sätt eller platser att genomföra handlingen på. Därför föreslogs speciella lampor på perrongerna som ett alternativ. Företaget som står bakom insatsen valde att testa blå LED-lampor. Eftersom blå vida anses vara en lugnande färg gissade experter i psykologi att blå lampor skulle kunna ha en lugnande effekt.

Lampor installerades bland annat vid alla 29 hållplatser på den vältrafikerade Yamanote-linjen, som används av åtta miljoner människor dagligen. Lamporna sattes upp vid ändarna av perrongerna då dessa områden är särskilt vanliga platser för suicid, enligt järnvägsbolagets talesman. Även järnvägsövergångar över vissa tågspår har utrustats med lamporna.

En genomgång av data från elva av de perronger där de blå LED-lamporna har installerats (med 60 andra perronger utan lamporna som kontrollgrupp) visar nu att installationen är associerad med en statistiskt signifikant minskning av antalet suicidfall. En regressionsanalys visar mer specifikt en minskning med hela 84% mellan åren 2000 och 2010. Det är dock tidigt att generalisera dessa resultat eftersom de kommer från en begränsad uppsättning av data och från ett enda järnvägsbolag.

Det är i nuläget oklart vilka bakomliggande orsaker som finns till den visade effekten. Den eventuella underliggande och suicidhämmande mekanismen är ännu inte heller undersökt. Författarna till studien föreslår att gå vidare genom att grundligare undersöka detta fenomen och dessutom försöka replikera resultaten. Dock får detta resultat stora praktiska följder eftersom de verkar tyda på att LED-lamporna inte bara kan rädda liv utan också kan göra det på ett sätt som är mer kostnadseffektivt än många andra metoder, vilket ökar chansen att metoden implementeras på flertalet platser. En stor nackdel med lamporna är dock att de endast har verksam effekt på natten och är avstänga under dagtid, när många av de i landet rapporterade suicidfallen har ägt rum. Faktum är att suicidförsök på perronger och under natten endast utgör 14% av alla tågrelaterade suicidförsök i Japan. Lamporna är trots det fortfarande användbara som en del av suicidpreventionen i tågtrafiken, och kan komplimentera andra metoder.

En senare studie har påbörjat vidare studier genom att undersöka eventuella substitutionsfenomen. Studien visade, som tidigare, att antalet suicidfall minskat på perronger med blå lampor (med 74%), men även att antalet suicidfall på närliggande hållplatser under samma tidsperiod inte hade visat en ökning. Detta skulle kunna tyda på att suicidrisken verkligen minskar, istället för att lamporna orsakar en ”ersättning” med suicid på annan plats (vi kan jämföra med en perrong med fysiska hinder, som eventuellt kan framkalla försök att ta sig till en närliggande perrong utan liknande hinder).

 

Referenser:

Matsubayashi, T., Sawada, Y., & Ueda, M. (2013). Does the installation of blue lights on train platforms prevent suicide? A before-and-after observational study from japan. Journal of Affective Disorders, 147(1-3), 385-388.

Matsubayashi, T., Sawada, Y., & Ueda, M. (2014). Does the installation of blue lights on train platforms shift suicide to another station?: Evidence from japan. Journal of Affective Disorders, 169, 57-60.