2012/04/12

Kartläggning och behandling starka områden inom svensk spelberoendeforskning

Av Per Carlbring

Idag lägger Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap fram den näst sista versionen av en rapport. Rapporten, som snart kommer ut i officiell version, är en genomgång av Svensk beroendeforskning gjord av oberoende internationella experter. Man har gått grundligt tillväga och identifierat 322 svenska forskare som man försökt intervjua. Roligt för Sverige är att man skriver ”… Swedish gambling research is very strong in treatment…”. Tråkigt nog baseras dessa superlativ på två studier… ”Both studies put this group to the forefront of international treatment research in pathological gambling.”

Här finns en populärvetenskaplig intervju om statusen kring spelberoende i Sverige idag (som bland annat ger en känga till spelbolagen):

http://www.fas.se/sv/Tema/ANDTS/Kartlaggning-och-behandling-starka-omraden-inom-svensk-spelberoendeforskning/?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified