2012/03/26

Människans natur – eller kultur?

Av Guy Madison

Under 2010 sändes en serie om sju populärvetenskapliga program i Norsk TV som kallades Hjernevask. Serien tar upp de flesta – om inte alla – genuint svåra frågor vad gäller människans “natur”. Typiskt nog är detta också frågor där olika “läger” står som längst ifrån varandra, där det finns starka åsikter även i avsaknad av fakta, och där politik ofta har betydligt större inflytande än vetenskap.Enligt vad jag läst sågs första avsnittet av ca 40,000 personer och andra av 530,000 personer, vilket tyder på ett stort intresse så snart folk insåg vad det handlade om. Jag tycker serien är väldigt intressant och pedagogisk  – det är en prestation att sprida så mycket kunskap på så kort tid! Varje avsnitt är ca 40 minuter. Förutom själva innehållet så ger programmen också en blixtbelysning av fenomenet “politiskt korrekt” och hur det kan ta sig uttryck.

Rekommenderas varmt! Detta är essentiell allmänbildning och folkbildning på hög nivå (för att vara TV).

Klicka på någon av de sju länkarna nedan. När vimeo-sidan kommer fram skriver du in password “hjernevask” under “Do you have the password to watch this private video?”

Del 1 Gender Equality Paradox
Del 2 The Parental Effect
Del 3 Gay/straight
Del 4 Violence
Del 5 Sex
Del 6 Race
Del 7 Nature or Nurture

Serien väckte också livlig debatt i Norge, som du lätt kan hitta på nätet.

Några exempel är:

 

Guy Madison är Professor i Psykologi vid Umeå Universitet och forskar bland annat kring tajmning och hur viktig den är för musikupplevelser och problemlösning. Läs mer om Guy här.