2013/11/12

Mår du dåligt över ditt utseende?

Av Per Carlbring

Leder det till obehag som är så starkt att det hindrar dig i vardagen?

I sådana fall kan det vara så att du lider av dysmorfofobi. En person med dysmorfofobi (även kallat Body Dysmorphic Disorder, BDD) besväras av återkommande och påträngande tankar om att något är fel med utseendet, trots försäkringar från andra om att så inte är fallet. Ofta försöker man dölja eller kontrollera den del av utseendet som man inte är nöjd med vilket upptar mycket tid.

Vid Karolinska Institutet genomförs just nu en studie med internetförmedlad KBT för att minska det lidande som personer med ett starkt missnöje över sitt utseende upplever.

Studien är tillgänglig för personer som uppfyller diagnoskriterierna för dysmorfofobi. Du måste vara minst 18 år. Deltagandet är gratis. Behandlingen sköter du via dator.

Läs mer och gör intresseanmälan på www.bddstudie.se