2018/10/14

Ny bok: Närmare varandra – starkare parrelation på nio veckor

Av Per Carlbring

Relationsproblem är vanliga och påverkar oss på många plan. Denna självhjälpsbok får par att se hur problemen inte ligger hos den ena eller andra partnern utan uppstår i samspelet mellan dem. Paren guidas till att hitta mönster och ömma punkter i sitt samspel och får hjälp att bygga vidare på styrkor de har som par.

Visst finns det par som utifrån sett verkar »perfekta«, men så gott som alla i långvariga relationer har gått igenom svåra perioder. Det är då lätt att tänka att det är den andra som behöver förändra sig. Men utgångspunkten här är att relationsproblem uppstår mellan två personer.

Närmare varandra hjälper er att

• upptäcka mönster och ömma punkter i ert samspel

• förstärka de styrkor ni redan har som par

• förbättra ert samspel med varandra

• hantera konflikter på ett mer konstruktivt sätt

• öka acceptansen för varandras olikheter

• skapa mer närhet i er relation.

Boken är tänkt att läsas under nio veckor, ett kapitel per vecka. Bokens övningar finns samlade i ett häfte som går att ladda ned från bokens hemsida. Innehållet bygger på kbt-metoden Integrative Behavioral Couple Therapy (ibct) med inslag av Acceptance and Commitment Therapy (act), och har prövats i två studier av parterapi på nätet.

Närmare varandra riktar sig till par, och kan med fördel även användas av parterapeuter.

Maria Burman och Anna-Karin Norlander är kliniskt verksamma psykologer med bred erfarenhet av parterapi. Per Carlbring och Gerhard Andersson är psykologer, psykoterapeuter och professorer. De fyra författarna inledde sitt samarbete redan år 2007 med världens första internetbaserade parterapistudie.