Publicerades

Känslan av att nästa få tretton rätt på stryktipset är förrädisk för personer med spelberoende menar en Israelisk forskargrupp. De delade in 165 personer i tre grupper: 1) spelberoende, 2) amatörtippare eller 3) lekmän. I studien, som accepterats och snart… Läs mer!

Publicerades

Trots den allt intensivare forskningen under de senaste 20 åren i syfte att effektivisera KBT-behandlingen för social ångeststörning (SAD; social fobi), kvarstår faktum att en del patienter inte förbättras så mycket som vore önskvärt. Ytterligare metodutveckling behövs och istället för… Läs mer!

Publicerades

Att enskilda ord kan ha stor betydelse i psykiatriska sammanhang är något som psykologer, psykiatrer och andra kliniker sedan länge är alltför medvetna om. Numera används ord som tidigare var reserverade för kliniska sammanhang (exempelvis depression och fobi) även i… Läs mer!

Publicerades

’How psychotic-like are paranormal beliefs?’ av Matteo Cella, Marcello Vellante och Antonio Preti. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry 2012.   Det är vanligt med tro på övernaturliga fenomen hos människor. Att tro på vissa specifika fenomen såsom extrasensorisk… Läs mer!

Publicerades

Artikelns syfte är att göra en sammanställning och kritisk analys av forskning som gjorts inom området sexuella smärtsyndrom hos kvinnor. Artikelns utgår från tre huvudsakliga frågeställningar: Hur effektivt är KBT i behandling av sexuella smärtsyndrom hos kvinnor, är KBT mer… Läs mer!

Publicerades

Att strikta religiösa koder och moraliska standarder kan påverka innehållet och intensiteten i tvångsföreställningar har länge erkänts av psykologiska teorier om tvångssyndrom. De flesta empiriska studier som gjorts har funnit en positiv korrelation mellan religiositet och tvångssyndromssymtom även om det… Läs mer!