Publicerades

Artikelns syfte är att göra en sammanställning och kritisk analys av forskning som gjorts inom området sexuella smärtsyndrom hos kvinnor. Artikelns utgår från tre huvudsakliga frågeställningar: Hur effektivt är KBT i behandling av sexuella smärtsyndrom hos kvinnor, är KBT mer… Läs mer!

Publicerades

Att strikta religiösa koder och moraliska standarder kan påverka innehållet och intensiteten i tvångsföreställningar har länge erkänts av psykologiska teorier om tvångssyndrom. De flesta empiriska studier som gjorts har funnit en positiv korrelation mellan religiositet och tvångssyndromssymtom även om det… Läs mer!

Publicerades

I denna artikel undersöker man vilka psykologiska faktorer som främjar respektive minskar sannolikheten för missbruksbeteende för spelande. Exempel på vad som främjar beteendet är ”triggers” för spelandet och positiva konsekvener av spelandet. Sådant som minskar sannolikheten för beteendet är exempelvis… Läs mer!

Publicerades

Josefin W & Therese G Sammanfattning: Det har riktats kritik mot tidigare forskning om negativt tänkande, kritikerna anser att fokus har lagts på karaktärsdrag som dominerande anledning till det negativa tänkandet och därmed bortsett från möjliga sociala influenser. En av… Läs mer!