Publicerades

‘How psychotic-like are paranormal beliefs?’ av Matteo Cella, Marcello Vellante och Antonio Preti. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry 2012.   Det är vanligt med tro på övernaturliga fenomen hos människor. Att tro på vissa specifika fenomen såsom extrasensorisk… Läs mer!

Publicerades

Artikelns syfte är att göra en sammanställning och kritisk analys av forskning som gjorts inom området sexuella smärtsyndrom hos kvinnor. Artikelns utgår från tre huvudsakliga frågeställningar: Hur effektivt är KBT i behandling av sexuella smärtsyndrom hos kvinnor, är KBT mer… Läs mer!

Publicerades

Att strikta religiösa koder och moraliska standarder kan påverka innehållet och intensiteten i tvångsföreställningar har länge erkänts av psykologiska teorier om tvångssyndrom. De flesta empiriska studier som gjorts har funnit en positiv korrelation mellan religiositet och tvångssyndromssymtom även om det… Läs mer!

Publicerades

I denna artikel undersöker man vilka psykologiska faktorer som främjar respektive minskar sannolikheten för missbruksbeteende för spelande. Exempel på vad som främjar beteendet är ”triggers” för spelandet och positiva konsekvener av spelandet. Sådant som minskar sannolikheten för beteendet är exempelvis… Läs mer!