Publicerades

I denna artikel undersöker man vilka psykologiska faktorer som främjar respektive minskar sannolikheten för missbruksbeteende för spelande. Exempel på vad som främjar beteendet är ”triggers” för spelandet och positiva konsekvener av spelandet. Sådant som minskar sannolikheten för beteendet är exempelvis… Läs mer!

Publicerades

Josefin W & Therese G Sammanfattning: Det har riktats kritik mot tidigare forskning om negativt tänkande, kritikerna anser att fokus har lagts på karaktärsdrag som dominerande anledning till det negativa tänkandet och därmed bortsett från möjliga sociala influenser. En av… Läs mer!