Publicerades

Josefin W & Therese G Sammanfattning: Det har riktats kritik mot tidigare forskning om negativt tänkande, kritikerna anser att fokus har lagts på karaktärsdrag som dominerande anledning till det negativa tänkandet och därmed bortsett från möjliga sociala influenser. En av… Läs mer!