Publicerades

Artikelförfattare: Shireen L. Rizvi, Rutgers University, 2011. Av: Elin Johansson och Kristoffer Säfström Studiens syfte: Att ge en överblick av DBT och dess syn på ”treatment failure” med utgångspunkt i ett detaljerat fallexempel om en misslyckad behandling av en kvinna… Läs mer!

Publicerades

Sammanfattning och diskussion kring artikeln Pluralism – Towards a New Paradigm for Therapy (Cooper M. & McLeod J., 2010) av Jonna Ekman och Annika Norlin I sin artikel Pluralism – Towards a New Paradigm for Therapy beskriver Cooper och McLeod… Läs mer!

Publicerades

Sammanfattning I USA har man funnit att självmord bland äldre män är högre än någon annan åldersgrupp. Mellan år 1999 och 2005 tog mer än 5000 äldre vuxna livet av sig och av dessa var ungefär 85% män. Man vet… Läs mer!

Publicerades

Följande artikel utgör en granskning av flera studier som undersöker vilken effekt KBT har på barn som lider av ångestrelaterade syndrom efter att deras föräldrar inkluderats i terapin. Författarna försöker främst besvara frågan varför det fortfarande saknas tillräckligt med evidens… Läs mer!