Publicerades

I en kommande artikel i the Journal of epidemiology and community health med titeln “Changes in suicide rates following media reports on celebrity suicide: a meta-analysis” slår man fast det tidigare fyndet att medias rapportering kring kändisars självmord ökar förekomsten… Läs mer!

Publicerades

Undersökningar visar att insomni är ett vanligt problem i allmänbefolkningen; medan cirka en tredjedel rapporterar sömnbesvär uppfyller 6 % diagnostiska kriterier för insomni. Insomni som diagnos innebär att den drabbade har haft långvariga problem med att somna på kvällen, långa… Läs mer!

Publicerades

Kognitiva beteendeterapier (KBT) är en uppsättning behandlingar utifrån ett brett teoribygge. Jag tänkte att det vore intressant att dyka något djupare inom en av dessa behandlingar, nämligen Schematerapin. Poul Perris, tidigare frontman i The Facer (se musikvideon på Youtube), numera… Läs mer!

Publicerades

Ibland är man intresserad av frågor där svaren kan vara känsliga. Ett sätt är att skicka ut en enkät och utlova total anonymitet. Det är dock långt i från alla som litar på dessa utfästelser. Ett nytt sätt, kallat Crosswise… Läs mer!

Publicerades

Ibland finns det oärliga forskare som faktiskt hittar på resultat. Ett exempel är en forskare i socialpsykologi från Holland som i minst 30 vetenskapliga artiklar hittat på experiment som aldrig genomförts. Sen har han låtit sina studenter analysera de fabricerade… Läs mer!

Publicerades

Idag lägger Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap fram den näst sista versionen av en rapport. Rapporten, som snart kommer ut i officiell version, är en genomgång av Svensk beroendeforskning gjord av oberoende internationella experter. Man har gått grundligt tillväga och identifierat 322 svenska… Läs mer!

Publicerades

Det blir allt vanligare med terapi på nätet. Under senare år har internetbehandlingar prövats mot ångest och depressioner, tinnitus, panikångest och en hel del annat. Gerhard Andersson, psykoterapeut och professor i psykologi vid Linköpings universitet, berättar om resultaten som oftast… Läs mer!

Publicerades

Emetofobi, eller kräkfobi, är relativt obeforskat. Till skillnad från många andra ångestsyndrom vet man mycket lite om prevalens och behandling för emetofobi. Inom ramen för Marianne Di Schienas och Ellen Edbergs psykologexamensuppsats genomfördes nyligen en pilotstudie vid Ångestenheten på Karolinska… Läs mer!

Publicerades

Frågan om vad som utövar störst inflytande på oss – vårt genetiska arv eller vår (uppväxts-) miljö – är tidlös och lär aldrig få ett enstämmigt svar. På senare år har mycket forskning istället fokuserat på interaktionen mellan arv och… Läs mer!