Publicerades

Mattias Lundberg intervjuar professor Per Carlbring om internetadministrerad psykoterapi. Intervjun gjordes i samband med Psykologisk Salong den 22 mars 2012 på Pub Freja i Umeå. Psykologisk Salong är ett arrangemang av Institutionen för psykologi vid Umeå universitet.

Publicerades

Hej Gerhard Andersson professor i psykologi vid Linköpings universitet och gästprofessor vid Karolinska sjukhuset! Du har blivit utsedd till veckans person på En-i-veckan. – Hej! Jag vet att du håller på med en lång rad projekt – berätta om ett… Läs mer!

Publicerades

Under 2010 sändes en serie om sju populärvetenskapliga program i Norsk TV som kallades Hjernevask. Serien tar upp de flesta – om inte alla – genuint svåra frågor vad gäller människans “natur”. Typiskt nog är detta också frågor där olika… Läs mer!

Publicerades

Denna fråga har debatterats livligt på senare år. Bakgrunden är att värdet utav kognitiva interventioner i KBT behandlingar har ifrågasatts. Framförallt gäller detta depressionsbehandling där Jacobson och Martell med flera hävdat att beteendeaktivering funkar bättre än kognitiv terapi, men det… Läs mer!

Publicerades

För en tid sedan fördes en intressant diskussion inom en av intresseföreningarna för kognitiv beteendeterapi i Sverige. Diskussionen gällde skillnaden mellan den kognitiva terapins flaggskepp beteendeexperimentet och beteendeterapins exponering. Jag ska här ge några utdrag ur diskussionen och hänvisa till… Läs mer!

Publicerades

Tvångssyndrom är betraktat som ett svårbehandlat och drabbar 2-3% av befolkningen. Farmakologisk behandling vid tvångssyndrom ger en genomsnittlig symptomreduktion mellan 17-39% och kognitiv beteendeterapi (KBT) med en motsvarande siffra mellan 48-57%. Trots goda effekter är tillgängligheten till adekvat KBT låg… Läs mer!

Publicerades

I en nyligen publicerad artikel (”Hoarding versus collecting: Where does pathology diverge from play?”) av Ashley E. Nordsletten och David Mataix-Cols i Clinical Psychology Review har man tittat på skillnaden mellan normala och sjukliga samlare. De sammanfattar skillnaderna i tabellen nedan. Feature Collecting (Friskt)… Läs mer!

Publicerades

De senaste åren har det vuxit fram en stark efterfrågan på metoder för att behandla anställda med psykisk ohälsa. Detta gäller framför allt diagnoser med en hög prevalens inom den arbetande population, som exempelvis depression, ångest och stressyndrom. Dessa typer… Läs mer!