Publicerades

Idag lägger Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap fram den näst sista versionen av en rapport. Rapporten, som snart kommer ut i officiell version, är en genomgång av Svensk beroendeforskning gjord av oberoende internationella experter. Man har gått grundligt tillväga och identifierat 322 svenska… Läs mer!

Publicerades

Det blir allt vanligare med terapi på nätet. Under senare år har internetbehandlingar prövats mot ångest och depressioner, tinnitus, panikångest och en hel del annat. Gerhard Andersson, psykoterapeut och professor i psykologi vid Linköpings universitet, berättar om resultaten som oftast… Läs mer!

Publicerades

Emetofobi, eller kräkfobi, är relativt obeforskat. Till skillnad från många andra ångestsyndrom vet man mycket lite om prevalens och behandling för emetofobi. Inom ramen för Marianne Di Schienas och Ellen Edbergs psykologexamensuppsats genomfördes nyligen en pilotstudie vid Ångestenheten på Karolinska… Läs mer!

Publicerades

Frågan om vad som utövar störst inflytande på oss – vårt genetiska arv eller vår (uppväxts-) miljö – är tidlös och lär aldrig få ett enstämmigt svar. På senare år har mycket forskning istället fokuserat på interaktionen mellan arv och… Läs mer!

Publicerades

Mattias Lundberg intervjuar professor Per Carlbring om internetadministrerad psykoterapi. Intervjun gjordes i samband med Psykologisk Salong den 22 mars 2012 på Pub Freja i Umeå. Psykologisk Salong är ett arrangemang av Institutionen för psykologi vid Umeå universitet.

Publicerades

Hej Gerhard Andersson professor i psykologi vid Linköpings universitet och gästprofessor vid Karolinska sjukhuset! Du har blivit utsedd till veckans person på En-i-veckan. – Hej! Jag vet att du håller på med en lång rad projekt – berätta om ett… Läs mer!

Publicerades

Under 2010 sändes en serie om sju populärvetenskapliga program i Norsk TV som kallades Hjernevask. Serien tar upp de flesta – om inte alla – genuint svåra frågor vad gäller människans “natur”. Typiskt nog är detta också frågor där olika… Läs mer!

Publicerades

Denna fråga har debatterats livligt på senare år. Bakgrunden är att värdet utav kognitiva interventioner i KBT behandlingar har ifrågasatts. Framförallt gäller detta depressionsbehandling där Jacobson och Martell med flera hävdat att beteendeaktivering funkar bättre än kognitiv terapi, men det… Läs mer!