Publicerades

För en tid sedan fördes en intressant diskussion inom en av intresseföreningarna för kognitiv beteendeterapi i Sverige. Diskussionen gällde skillnaden mellan den kognitiva terapins flaggskepp beteendeexperimentet och beteendeterapins exponering. Jag ska här ge några utdrag ur diskussionen och hänvisa till… Läs mer!

Publicerades

Tvångssyndrom är betraktat som ett svårbehandlat och drabbar 2-3% av befolkningen. Farmakologisk behandling vid tvångssyndrom ger en genomsnittlig symptomreduktion mellan 17-39% och kognitiv beteendeterapi (KBT) med en motsvarande siffra mellan 48-57%. Trots goda effekter är tillgängligheten till adekvat KBT låg… Läs mer!

Publicerades

I en nyligen publicerad artikel (”Hoarding versus collecting: Where does pathology diverge from play?”) av Ashley E. Nordsletten och David Mataix-Cols i Clinical Psychology Review har man tittat på skillnaden mellan normala och sjukliga samlare. De sammanfattar skillnaderna i tabellen nedan. Feature Collecting (Friskt)… Läs mer!

Publicerades

De senaste åren har det vuxit fram en stark efterfrågan på metoder för att behandla anställda med psykisk ohälsa. Detta gäller framför allt diagnoser med en hög prevalens inom den arbetande population, som exempelvis depression, ångest och stressyndrom. Dessa typer… Läs mer!