Publicerades

I en nyligen publicerad artikel (”Hoarding versus collecting: Where does pathology diverge from play?”) av Ashley E. Nordsletten och David Mataix-Cols i Clinical Psychology Review har man tittat på skillnaden mellan normala och sjukliga samlare. De sammanfattar skillnaderna i tabellen nedan. Feature Collecting (Friskt)… Läs mer!

Publicerades

De senaste åren har det vuxit fram en stark efterfrågan på metoder för att behandla anställda med psykisk ohälsa. Detta gäller framför allt diagnoser med en hög prevalens inom den arbetande population, som exempelvis depression, ångest och stressyndrom. Dessa typer… Läs mer!