Publicerades

Hälsoångest är en ihållande överdriven rädsla för att ha eller utveckla en allvarlig sjukdom, t.ex. en livshotande cancerform eller en progressiv neurologisk sjukdom. I många fall kan sjukdomsrädsla givetvis vara helt normalt (eller rent av hjälpsamt), men när oron tar… Läs mer!

Publicerades

En studie har nyligen utvärderat effektiviteten hos de lampor som har installerats på flera perronger runtom i den japanska huvudstaden Tokyo de senaste åren. Lamporna installerades med förväntan om att minska antalet suicidförsök och trots det faktum att mekanismen bakom… Läs mer!

Publicerades

Psykodynamisk terapi (PDT) är troligtvis den vanligaste psykologiska behandlingen som erbjuds världen över. Även om man sedan Freuds tid gjort vetenskapliga anspråk har företrädare för terapiformen varit sena med att följa den generella rörelsen inom psykoterapiforskningen mot att använda studiedesigner… Läs mer!

Publicerades

Ungefär 70 % av Sveriges befolkning spelar om pengar. Från att ha varit förbjudet fram tills i slutet på 1800-talet har spelandet blivit en mångmiljardindustri där du kan spela dygnet runt, året om, på nästan vad som helst, var du… Läs mer!

Publicerades

Under en behandling kan det äga rum händelser och effekter som kan uppfattas såväl positiva som negativa. Vid Stockholms universitet genomförs nu en enkätundersökning. Den syftar till att fånga personers upplevelser av de eventuella negativa effekter som kan ha ägt rum… Läs mer!

Publicerades

Skam är en väldigt kraftfull och självmedveten emotion kopplad till intensiva känslor av värdelöshet och underlägsenhet. Men skammen besitter även den sociala funktionen av att reglera mänskligt beteende så att vi agerar efter önskvärda normer och kan interagera tillsammans i… Läs mer!