Publicerades

Att gå i psykoterapi kan ha många fördelar. Tyvärr är det så många som en av fem som väljer att hoppa av behandlingen i förtid. I artikeln A Treatment by Disorder Meta-Analysis of Dropout from Psychotherapy presenteras en metastudie med… Läs mer!

Publicerades

Familjemedlemmar och anhöriga till missbrukare är ofta utsatta för negativa konsekvenser av den missbrukandes beteenden. Detta kan vara våld, stöld, verbal aggression, skamkänslor och en försämrad familjesammanhållning. I traditionella missbruksprogram (ex. 12-stegsprogram) har familj och anhöriginterventioner ingått som stöd för… Läs mer!

Publicerades

I artikeln Functional analytic psychotherapy: A behavioral relational approach to treatment (2014) beskriver Tsai, Yard och Kohlenberg de metodologiska grunderna för det psykoterapeutiska förhållningssätt som kallas för Functional analytic psychoterapy (FAP). Till skillnad från en vanlig fördom om behavioristisk terapi… Läs mer!

Publicerades

Borderline personlighetsstörning (BPD), posttraumatisk stress (PTSD), och suicidalt och icke-suicidalt självskadebeteende är vanliga samsjukliga förekommande problem. Bland personer med BPD, så förekommer PTSD i ca 30 % av fallen och 50 % i kliniska populationer. Fler än 70 % av… Läs mer!

Publicerades

Nu finns den svenska översättningen av ”psykiatribibleln” DSM-5 tillgänglig via: http://www.pilgrimpress.se/produkt/mini-d-5/ Den har 410 sidor och kostar 570 kronor. Skillnaderna mot DSM-IV är inte betydande, men inom vissa områden har tydliga ändringar gjorts. TIPS! Läs mer om nya DSM-5 i vårt… Läs mer!

Publicerades

Det är över fem år sedan man i en meta-analys sammanfattade forskningsläget för beteendeaktivering som behandlingsåtgärd vid depression. En nyligen publicerad meta-analys avsåg sammanfatta rådande slutsatser/ställningstaganden för denna behandlingsimplikation. Detta har man gjort genom att presentera en systematisk genomgång av… Läs mer!

Publicerades

Professor Michelle Craske från UCLA, ett välbekant namn inom forskning kring KBT, besökte i slutet av oktober Karolinska Institutet för att hålla ett föredrag om aktuella strategier och mekanismer inom exponeringsterapi. Exponeringsövningar används vanligtvis vid behandling av fobier eller andra… Läs mer!

Publicerades

Det är idag ett avgörande folkhälsomål att minska sjuklighet och dödlighet som associeras med att vara överviktig. Syftet med den förevarande forskningsstudien var att testa effekten av en mycket komprimerad psykologisk intervention (en självhjälpsenkät) som kan användas som ett komplement… Läs mer!

Publicerades

Nyligen publicerades en randomiserad kontrollerad behandlinggstudie. Författarna Cooper och Fairburn inleder med att berätta om avsaknaden av fungerande behandlingar för fetma om man tittar på vidmakthållande av viktnedgångar. De funderar över om framsteg inom fältet för ätstörningar och behandling av dessa… Läs mer!