Publicerades

Stockholms universitet startar nu en ny behandlingsstudie för personer som lider av social fobi. Alltså vissa sociala situationer ger stark ångest eller uthärdas under betydande obehag. Det kan handla om att svara på samtal när det är hemliga eller okända telefonnummer som… Läs mer!

Publicerades

Här kommer ett snabbt men bra tips: Fram till och med den sista december 2014 så har förlaget Taylor & Francis gjort ett specialnummer med 70 populära artiklar om mindfulness fritt tillgängliga via denna samlingslänk: http://explore.tandfonline.com/page/beh/mindfulness-article-collection. Jag vill också passa på att… Läs mer!

Publicerades

Alireza Hosseini har intervjuat Carl-Johan Olsson, som är docent i neurovetenskap vid Umeås Universitet. Han är verksam inom många olika projekt både inom och utanför Sverige.   Vill du berätta lite om din bakgrund och vad du jobbar med? Jag… Läs mer!

Publicerades

Kristina Glise, överläkare vid Institutet för stressmedicin i Göteborg, har nyligen försvarat sin doktorsavhandling. Hon sammanfattar den själv nedan. Det övergripande syftet med avhandlingen som kom till vid Institutet för stressmedicin (ISM) i Göteborg, var att studera diagnosen utmattningssyndrom (UMS)… Läs mer!

Publicerades

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är ett relativt vanligt ångesttillstånd som drabbar mellan 5,6-8,3% av befolkningen någon gång i livet. PTSD medför många långsiktiga negativa konsekvenser och det är viktigt att kunna erbjuda effektiv behandling för tillståndet. Det är vanligt att människor… Läs mer!

Publicerades

Exponeringsterapi är en effektiv behandling av rädslo- och ångeststörningar. Craske med kollegor har gjort en översikt, som publiceras i Behaviour Research and Therapy juli 2014, över strategier från en inhiberingsmodell av utsläckning för att behandla olika ångeststörningar med exponeringsterapi. Exponeringsterapi… Läs mer!

Publicerades

I oktober 2014 kommer den svenska översättningen av DSM-5. Detta framkom under en heldagskonferens i Stockholm om ämnet som hölls förra veckan. Den engelska DSM-versionen har funnits i drygt ett år så det blir inga överraskningar när det gäller kriterierna… Läs mer!