Publicerades

I och med nya DSM-5 inkluderas för första gången så kallade beteendeberoenden officiellt i manualen. Det handlar främst om spelberoende men även datorspelsberoende (internet gaming disorder) finns med i manualen för första gången. Datorspelsberoende är dock än så länge inte en… Läs mer!

Publicerades

Jag träffar Katarina Blom en varm dag i slutet på juni. Det är visserligen inte bara ett stundande månadsskifte som väntar runt knuten. Katarina har nämligen just lämnat in den slutgiltiga, reviderade versionen av den bok hon och journalisten Sara… Läs mer!

Publicerades

Stockholms universitet startar nu en ny behandlingsstudie för personer som lider av social fobi. Alltså vissa sociala situationer ger stark ångest eller uthärdas under betydande obehag. Det kan handla om att svara på samtal när det är hemliga eller okända telefonnummer som… Läs mer!

Publicerades

Här kommer ett snabbt men bra tips: Fram till och med den sista december 2014 så har förlaget Taylor & Francis gjort ett specialnummer med 70 populära artiklar om mindfulness fritt tillgängliga via denna samlingslänk: http://explore.tandfonline.com/page/beh/mindfulness-article-collection. Jag vill också passa på att… Läs mer!

Publicerades

Alireza Hosseini har intervjuat Carl-Johan Olsson, som är docent i neurovetenskap vid Umeås Universitet. Han är verksam inom många olika projekt både inom och utanför Sverige.   Vill du berätta lite om din bakgrund och vad du jobbar med? Jag… Läs mer!

Publicerades

Kristina Glise, överläkare vid Institutet för stressmedicin i Göteborg, har nyligen försvarat sin doktorsavhandling. Hon sammanfattar den själv nedan. Det övergripande syftet med avhandlingen som kom till vid Institutet för stressmedicin (ISM) i Göteborg, var att studera diagnosen utmattningssyndrom (UMS)… Läs mer!