Publicerades

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är ett relativt vanligt ångesttillstånd som drabbar mellan 5,6-8,3% av befolkningen någon gång i livet. PTSD medför många långsiktiga negativa konsekvenser och det är viktigt att kunna erbjuda effektiv behandling för tillståndet. Det är vanligt att människor… Läs mer!

Publicerades

Exponeringsterapi är en effektiv behandling av rädslo- och ångeststörningar. Craske med kollegor har gjort en översikt, som publiceras i Behaviour Research and Therapy juli 2014, över strategier från en inhiberingsmodell av utsläckning för att behandla olika ångeststörningar med exponeringsterapi. Exponeringsterapi… Läs mer!

Publicerades

I oktober 2014 kommer den svenska översättningen av DSM-5. Detta framkom under en heldagskonferens i Stockholm om ämnet som hölls förra veckan. Den engelska DSM-versionen har funnits i drygt ett år så det blir inga överraskningar när det gäller kriterierna… Läs mer!

Publicerades

Vill du mäta potentiellt farliga körbeteenden som orsakas av ångest? Per Carlbring har nyligen gjort en svensk översättning av Driving Behavior Survey (DBS) vilken har godkänts av författaren. Användningen är fri och utan kostnader [Ladda ner!]. Clapp med kollegor utvecklade… Läs mer!

Publicerades

Keefe med kollegor har precis publicerat en så kallad metaanalys över RTC-studier med fokus på psykodynamisk terapeutisk behandling av ångeststörningar jämfört med kontrollgrupper, samt andra aktiva behandlingsmetoder i en vuxen population. KBT och psykofarmaka är erkända behandlingar för ångeststörningar, men är… Läs mer!

Publicerades

Alla människor skjuter ibland upp saker som de borde göra. För de flesta individer leder detta dock sällan till problem eftersom vi förr eller senare skrider till verket. För en del personer kan det däremot utvecklas till ett mer varaktigt… Läs mer!

Publicerades

Avhopp från psykoterapi är ett vittomfattande klinisk problem även om det råder viss oenighet bland forskare både kring dess mer exakta omfattning och om dess definition. Sammantaget talar dock forskningen om en avhoppsfrekvens på mellan 30% och 50%. Avhopp inträffar… Läs mer!