Publicerades

En av de mer långdragna debatterna inom psykoterapiforskningen rör huruvida olika terapiformer uppvisar lika god effekt (Exempelvis Baardseth et al., 2013; Budd & Hughes, 2009; Luborsky et al., 2002) eller om vissa har större effekt än andra (exempelvis Bisson et… Läs mer!

Publicerades

Behandling av erektil dysfunktion (vidare kallat ED) har sysselsatt medicinsk forskning under flera århundraden (Jonas, 2001). Med ED avses en varaktig och återkommande oförmåga att åstadkomma eller upprätthålla tillräcklig erektion tills den sexuella aktiviteten är avslutad (APA, 2000). I den… Läs mer!

Publicerades

Leder det till obehag som är så starkt att det hindrar dig i vardagen? I sådana fall kan det vara så att du lider av dysmorfofobi. En person med dysmorfofobi (även kallat Body Dysmorphic Disorder, BDD) besväras av återkommande och… Läs mer!

Publicerades

Mer än 50% av mödrar till barn med ADHD har en historia av livslånga, ofta svåra, depressioner. Depressiva symtom hänger ihop med sämre föräldraförmåga och påverkar i de flesta fall behandling av ADHD hos barn på ett negativt sätt. Mot… Läs mer!

Publicerades

Upplever du stora och återkommande svårigheter att påbörja och slutföra saker och ting i din vardag? Besväras du av att inte kunna fullfölja uppgifter och åtaganden i tid? Anmäl då ditt intresse till en behandlingsstudie som undersöker en internetbaserad självhjälpsbehandling… Läs mer!

Publicerades

Den 3-4 oktober kommer den internationella organisationen ”European Society for Research on Internet Interventions” (ESRII) att hålla en konferens i Linköping. Över 100 forskare samlas i de olika konferenslokalerna vid Linköpings universtietet för att berätta om de senaste rönen och… Läs mer!

Publicerades

Nu finns en ”reklamfilm” från Stockholms universitet som beskriver upplägget av studien. Behandlingsstudien vänder sig till mild till måttligt deprimerade personer från hela Sverige. Inga resor eller kostnader. Videoklippet är 2 minuter lång.