Publicerades

Hela idén med randomiserade kontrollerade studier är att de ska vara objektiva. Men trots noggranna förhållningsregler för att bevara opartiskheten är vetenskapliga studier inte immuna mot så kallad ”bias”. Förutom fusk (t ex att man väljer utfallsmått som är mer… Läs mer!

Publicerades

Det här är en kort beskrivning av artikeln: Landau, M. J., Meier, B. P., & Keefer, L. A. (2010). A metaphor-enriched social cognition. Psychological Bulletin. doi: 10.1037/a0020970 Forskarna utgår från tidigare forskning och teorier som definierar området social kognition som… Läs mer!