Publicerades

Nu finns en ”reklamfilm” från Stockholms universitet som beskriver upplägget av studien. Behandlingsstudien vänder sig till mild till måttligt deprimerade personer från hela Sverige. Inga resor eller kostnader. Videoklippet är 2 minuter lång.  

Publicerades

I dagarna släpps en ny forskningssammanställning av Cochrane-biblioteket. Så här beskriver SBU Cochrane. ”Cochrane-samarbetet är ett fristående internationellt nätverk av läkare, forskare, patienter och andra intresserade. Målsättningen med samarbetet är att samla in , kritiskt värdera, sammanfatta och förmedla pålitlig information om effekterna… Läs mer!

Publicerades

I den högt ansedda tidskriften American Journal of Psychiatry har det idag publicerats en studie som undersökt om behandlingen av social fobi kan snabbas på och bli bättre om man som tillägg till traditionell kognitiv beteendeterapi också ger patienten ett… Läs mer!

Publicerades

Två reklamfilmer från den amerikanska psykologföreningen (APA). Det är en kampanj för psykologisk behandling, som de fått pris för. Intressant att man i dem säger att ”psykoterapi inte har några biverkningar”. Detta har nämligen börjat diskuteras se t ex här: http://sbu.se/sv/Vetenskap–Praxis/Vetenskap-och-praxis/Undersok-aven-baksidan-av-psykologisk-behandling/ samt… Läs mer!

Publicerades

Hela idén med randomiserade kontrollerade studier är att de ska vara objektiva. Men trots noggranna förhållningsregler för att bevara opartiskheten är vetenskapliga studier inte immuna mot så kallad ”bias”. Förutom fusk (t ex att man väljer utfallsmått som är mer… Läs mer!