Publicerades

Det här är en kort beskrivning av artikeln: Landau, M. J., Meier, B. P., & Keefer, L. A. (2010). A metaphor-enriched social cognition. Psychological Bulletin. doi: 10.1037/a0020970 Forskarna utgår från tidigare forskning och teorier som definierar området social kognition som… Läs mer!

Publicerades

Det här är en kort beskrivning av artikeln: Melogno, S., Pinto, M.A., & Levi, G. (2012). Metaphor and metonymy in ASD children: A critical review from a developmental perspective. Research in autism spectrum disorders, 6, 1289-1296. Forskarna som skrivit denna… Läs mer!

Publicerades

Smartphones har blivit ett användbart redskap inom flertalet områden i det dagliga livet, liksom i främjandet av hälsa, via exempelvis mobilapplikationer (Tufano & Karras, 2005). Forskningsfältet kring mobiltelefoni och psykisk hälsa är nytt, men flertalet studier pågår för att utveckla… Läs mer!

Publicerades

Tidigare forskning har visat att en stor andel av alla allvarliga brott begås av individer (främst män) som uppvisar så kallat antisocialt beteende redan som barn. Trotssyndrom (eng: Oppositional Defiant Disorder, ODD) är en relativt vanlig diagnos som kännetecknas av… Läs mer!