2013/08/14

Sverige står värd för internationell konferens om internetbehandlingar

Av Per Carlbring

Den 3-4 oktober kommer den internationella organisationen ”European Society for Research on Internet Interventions” (ESRII) att hålla en konferens i Linköping. Över 100 forskare samlas i de olika konferenslokalerna vid Linköpings universtietet för att berätta om de senaste rönen och bygga nätverk för framtida forskning.

Det kommer att vara tre parallella spår med internet och mobiltelefoner som gemensam nämnare. Till konferensen finns en speciell app. Den är gratis och öppen för alla:  http://my.yapp.us/ESRII2013