Community Reinforcement and Family Training (CRAFT) – en metod för att hjälpa anhöriga till missbrukare

Publicerades

Familjemedlemmar och anhöriga till missbrukare är ofta utsatta för negativa konsekvenser av den missbrukandes beteenden. Detta kan vara våld, stöld, verbal aggression, skamkänslor och en försämrad familjesammanhållning. I traditionella missbruksprogram (ex. 12-stegsprogram) har familj och anhöriginterventioner ingått som stöd för… Läs mer!