2012/03/30

Veckans person: Gerhard Andersson

Av Per Carlbring

Gerhard Andersson "Den bästa studien är förstås inte gjord än!"

Hej Gerhard Andersson professor i psykologi vid Linköpings universitet och gästprofessor vid Karolinska sjukhuset! Du har blivit utsedd till veckans person på En-i-veckan.
– Hej!

Jag vet att du håller på med en lång rad projekt – berätta om ett av dessa!
– Oj då. Just nu jobbar jag med flera projekt och bland annat har en av mina doktorander precis skrivit färdigt en studie där ACT via nätet prövats för kronisk smärta. Resultaten är lovande. Själv har jag flera skrivprojekt inklusive färdigställande av en ny bok om depression. ”Psykologisk behandling vid depression” som kommer ut i augusti på Natur och Kultur.

Vad är du, i egenskap av forskare, hittills mest stolt över?
 – Jag är förstås mycket stolt över att den behandlingsmetod som jag tillsammans med mina medarbetare utvecklat – internetbehandling – visats vara både effektiv och dessutom är på väg ut i sjukvården. Den bästa studien är förstås inte gjord än!

Har du något råd till den som funderar på att satsa på en akademisk karriär?

– Samarbeta, var inte rädd för det okända, och vänta inte med att skriva. Jag tycker också man ska se till att vara nära studenter. Dagens studenter är morgondagens doktorander och sedan professorer!

Du syns ofta på internationella konferenser och får höra det senaste – om du tvingas göra en vild gissning vad tror du är hett om ett år?
– Jag är osäker vad gäller behandling med smart phones (moderna mobiltelefoner). På KBT-konferenser tror jag man kommer att få se mer om internetbehandling då andra forskare världen runt börjat intressera sig för arbetssättet.

Tack för en spännande intervju! Och slutligen… det som ska bli en-i-veckans signum, den avslutande obligatoriska frågan: Vem skulle du vilja se intervjuad nästa vecka och har du någon fråga du vill skicka med?
Jag skulle tycka det var intressant med en intervju med professor Lars-Göran Öst. Frågan till honom blir vad han tror om KBT-forskning i Sverige i framtiden.

 

Mer om Gerhard Andersson: www.GerhardAndersson.se (egen hemsida) eller http://en.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Andersson