2012/03/06

Ny metaanalys: Cognitive bias modification som behandling av ångest och depression

Av Per Carlbring

”Cognitive bias modification” har seglat upp under den senaste tiden som en ny och ibland revolutionerande behandlingsform (se artiklar i New York Times samt The Economist). Vid social fobi har exempelvis två studier (Amir samt Schmidt) visat att 50% respektive 72% av de som genomgått ett kort datorträningsprogram blivit fria från sin sociala fobi diagnos. Det är mycket goda resultat även jämfört med vanlig KBT och medicin. Särskilt med tanke på att man bara behövt öva två gånger i veckan under tio minuter under totalt fyra veckor.

Det har kommit en rad review artiklar och även metaanalyser. Den senaste dök upp i PubMed häromdagen. Den är dock, till skillnad från tidigare studier, mer försiktig. Hallion och Ruscio gick igenom 45 studier med totalt 2591 deltagare och drar följande slutsats gällande cognitive bias modification: ”However, the small effect sizes observed here suggest that this effect may be more modest than previously believed.”

Är detta kejsarens nya kläder eller början på något nytt? Vad tror du?