Författare: Kristoffer N T Månsson

Doktorand i klinisk psykologi, PTP-Psykolog Linköpings universitet

Att beteendeexperimentera med exponering

För en tid sedan fördes en intressant diskussion inom en av intresseföreningarna för kognitiv beteendeterapi i Sverige. Diskussionen gällde skillnaden mellan den kognitiva terapins flaggskepp […]

2012/03/22