2023/05/31

Barn mot apor: vem är mest äventyrlig och risktagande?

Av Per Carlbring

Är människobarn mer nyfikna än stora apor? Enligt en ny studie i tidskriften PLOS ONE, verkar svaret vara ja. Forskaren Alejandro Sánchez-Amaro vid Max Planck-institutet för evolutionär antropologi i Tyskland och Federico Rossano vid University of California San Diego i USA har utfört en rad experiment för att undersöka detta.

Mystery box eller en säker belöning?

I studien testades både mänskliga barn och stora apor för att se om de skulle välja ett okänt alternativ över en synlig belöning. Barnen och aporna fick välja mellan två plastmuggar som täckte några goda druvor (för aporna) eller attraktiva klistermärken (för barnen). En mugg var genomskinlig och innehöll en liten belöning, medan den andra var ogenomskinlig och doldes en större belöning.

Resultaten visade att barnen i genomsnitt var mer benägna att avstå från den säkra belöningen till förmån för den mystiska. Ungefär 80% av barnen valde den ogenomskinliga muggen minst en gång, jämfört med 24% av aporna. När den dolda belöningen som hastigast avslöjades och deltagarna fick ändra sitt val, valde nästan alla aporna och barnen den ogenomskinliga muggen med den större belöningen minst en gång.

Dessa resultat tyder på att barn kan vara mer motiverade att utforska det okända, eller mindre rädda att ta risker än stora apor. Men efter att ha lärt sig om belöningarna av att utforska osäkerhet, tillämpade aporna snabbt denna kunskap på framtida scenarier.

Denna studie är den första att jämföra nyfikenhet hos mänskliga barn och stora apor med samma experimentella upplägg.

Denna forskning ger oss en fascinerande inblick i hur både människor och stora apor närmar sig det okända och hur vi lär oss att navigera i osäkerhet. Det visar också att nyfikenhet och viljan att ta risker kan vara djupt rotade egenskaper i vår art, egenskaper som kan ha spelat en avgörande roll i vår evolutionära historia.

Läs artikeln i sin helhet:
Sánchez-Amaro, A., & Rossano, F. (2023). Comparative curiosity: How do great apes and children deal with uncertainty? PLoS ONE 18(5): e0285946.

Bild: Midjourney ”Envision a photorealistic image that encapsulates the essence of curiosity and learning. The scene should depict a group of children and great apes in an experimental setting, each group presented with a choice between a transparent and an opaque cup. The children should be shown as more adventurous, reaching for the opaque cup, while the apes should be portrayed as more risk-averse, choosing the transparent cup. The medium should be a high-resolution digital photograph, taken with a Nikon D850 DSLR camera, Nikkor 24-70mm f/2.8 lens. –ar 16:9”