2014/11/24

Beteendeaktivering – depressionens bäste vän (åter igen)

Av Elin Börestam

Det är över fem år sedan man i en meta-analys sammanfattade forskningsläget för beteendeaktivering som behandlingsåtgärd vid depression. En nyligen publicerad meta-analys avsåg sammanfatta rådande slutsatser/ställningstaganden för denna behandlingsimplikation. Detta har man gjort genom att presentera en systematisk genomgång av detta tidigare konstaterande och på nytt undersökt dess behandlingseffekt.

Depression är ett vanligt och ofta handikappande tillstånd för vilket psykologisk behandling är en prioriterad och rekommenderad åtgärd. Intresset för beteendeaktivering i detta sammanhang har ökat under senare år.

Beteendeaktivering anses vara ett effektfullt och förhållandevis enkelt behandlingsalternativ för patienten. Inte minst är det kostnadseffektivt för samhället. Principerna om operant betingning genom schemaläggning används för att uppmuntra deprimerade människor att återknyta kontakten med miljömässiga positiva förstärkningar. Terapier såsom KBT kräver 1–2 år av intensiv terapeutträning för att förvärva nödvändig kompetens. En relativt liten uppsättning tekniker behövs för att effektivt kunna leverera beteendeaktivering som behandlingsintervention, något som enligt författarna kan göras möjligt redan efter fem dagars färdighetsträning.

Meta-anlysen har tagit hänsyn till randomiserade försök av beteendeaktivering vid depression och jämfört dessa med kontrollbetingelse eller anti-depressiva läkemedel.

I meta-anlysen ingick tjugosex randomiserade kontrollerade försök inklusive 1524 försökspersoner. En oberoende meta-analys av symptomnivå efter behandling visade att beteendeaktivering var överlägsen kontrollgrupp (SMD J 0.74 CI J0.91 till J0.56, k = 25, N = 1088) och läkemedelsbehandling (SMD J0.42 CI J0.83 till 0.00, k = 4, N = 283). Majoriteten av de genomgångna studierna höll en låg kvalitet och uppföljningsperioderna var korta. Ingen indikation på publikationsbias upptäcktes. Undergruppsanalyser visade begränsade samband mellan modifieringsfaktor och effektstorlek.

Slutsats: Resultaten i denna meta-analys stödjer och stärker den tidigare ståndpunkten och slutsatsen att beteendeaktivering är en effektiv behandling vid depression. Man drar även slutsatsen om att den är minst lika effektiv som läkemedlesbehandling. Ytterligare forskning av hög kvalitet behövs dock för att kunna följa upp effekter av beteendeaktivering vid depression över ett längre tidsspann. Först då kan man till fullo stärka denna konklusion.

 

Citation: Ekers D, Webster L, Van Straten A, Cuijpers P, Richards D, et al. (2014) Behavioural Activation for Depression; An Update of Meta-Analysis of Effectiveness and Sub Group Analysis. PLoS ONE 9(6): e100100. doi:10.1371/journal.pone.0100100

Editor: Andre ́ Aleman, University of Groningen, Netherlands

Received February 6, 2014; Accepted May 22, 2014; Published June 17, 2014