Kategori: Forskning

Psykologiska faktorer vid insomni

Undersökningar visar att insomni är ett vanligt problem i allmänbefolkningen; medan cirka en tredjedel rapporterar sömnbesvär uppfyller 6 % diagnostiska kriterier för insomni. Insomni som […]

2012/04/23