2013/04/21

d-Cycloserine + KBT = inte sant vid social fobi?

Av Per Carlbring

I den högt ansedda tidskriften American Journal of Psychiatry har det idag publicerats en studie som undersökt om behandlingen av social fobi kan snabbas på och bli bättre om man som tillägg till traditionell kognitiv beteendeterapi också ger patienten ett ”superpiller” ungefär en timme innan varje exponeringsövning. Superpillret heter d-Cycloserine och är ursprungligen en gammal tuberkulosmedicin.

Tidigare har man i en mindre studie funnit lovande resultat (se här), men i en ny, mycket större, placebokontrollerad studie med 169 personer fann man ingen signifikant skillnad om man fick DCS eller placebo före exponeringarna.

Du kan läsa den nya studien studien här:

d-Cycloserine as an Augmentation Strategy With Cognitive-Behavioral Therapy for Social Anxiety Disorder.