2012/04/18

Ny metod hjälper dig att ställa känsliga frågor i enkäter

Av Per Carlbring

Ibland är man intresserad av frågor där svaren kan vara känsliga. Ett sätt är att skicka ut en enkät och utlova total anonymitet. Det är dock långt i från alla som litar på dessa utfästelser. Ett nytt sätt, kallat Crosswise Model, för att komma runt detta problem med att personer svarar på ett socialt önskvärt sätt är att klumpa ihop en känslig och en allmän fråga i ett gemensamt block. Som framgår av bilden nedan så kan det tyckas lite märkligt att dels fråga när ens moder är född, dels om man någonsin fuskat. Men enligt en precis utkommen artikel (se referens nedan) så ska detta vara ett bra sätt att öka sannolikheten att respondenterna faktiskt svarar sanningsenligt. Genom en formel kan man sedan räkna fram hur många som svarat ja på den känsliga frågan utan att man behöver känns sig som en dålig människa för att man bejakar något potentiellt känsligt.

Frågan är dock om man inte som respondent ser igenom detta – vad tror du?

Referens:
Jann, B., Jerke, J., & Krumpal, I. (2012). Asking Sensitive Questions Using the Crosswise Model. Public Opinion Quarterly, 76(1), 32-49. doi: 10.1093/poq/nfr036