2012/08/15

Kunskap oviktig när du tippar fotboll enligt ny studie

Av Per Carlbring

Känslan av att nästa få tretton rätt på stryktipset är förrädisk för personer med spelberoende menar en Israelisk forskargrupp. De delade in 165 personer i tre grupper: 1) spelberoende, 2) amatörtippare eller 3) lekmän. I studien, som accepterats och snart ska publiceras i Psychopathology, fick de tre grupperna likavärdiga resultat. Forskarna menar att all tid som en person med spelberoende lägger ner på att läsa på om laget, tidigare statistik etc verkar bortkastad. Slutsatsen blev ”our study demonstrates without a doubt that there is no significant difference between the male pathological sports gamblers group and the male/female laypersons group.”

Källa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22890307

[Bild från http://www.sxc.hu/photo/1211143]